Wrz
20

ZPAV

ZPAV Co to jest ZPAV Zwi?zek Producentów Audio Video jest stowarzyszeniem producentów fonogramów i wideogramów. Posiada zezwolenie Ministra Kultury na zbiorowe zarz?dzanie prawami pokrewnymi w tym zakresie. ZPAV powsta? w 1991 roku z inicjatywy kilkunastu osób z bran?y muzycznej, przede wszystkim w celu…

Wrz
20

KRRiT

KRRiT krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT lub KRRiTV) to organ konstytucyjny, który stoi na stra?y wolno?ci s?owa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji. Zasady, tryb dzia?ania, organizacj? oraz szczegó?owe zasady powo?ywania cz?onków KRRiT okre?la ustawa (obecnie ustawa z…

Wrz
20

SHOUTcast

SHOUTcast SHOUTcast – nazwa systemu opracowanego przez Nullsoft, służącego do nadawania dźwięku i obrazu w postaci strumienia danych na bazie protokołu HTTP. System powstał z myślą o aplikacji Winamp. W głównej mierze służy do nadawania internetowych stacji radiowych i telewizyjnych. System SHOUTcast składa…

Wrz
20

Icecast

Icecast Icecast – serwer mediów strumieniowych, stworzony przez fundację Xiph.org. Pozwala na założenie i prowadzenie własnego radia internetowego. Potrafi transmitować sygnał w formatach Ogg Vorbis, Ogg Theora, Ogg FLAC, Ogg Speex, MP3, AAC i Ogg MIDI. Jest rozprowadzany na licencji GNU GPL. Icecast…

Wrz
20

Nullsoft

Nullsoft Nullsoft – założona przez Justina Frankela w 1997 firma tworząca oprogramowanie. Jej nazwa pochodzi z żartobliwego przekształcenia Microsoft – amerykańskiego giganta i największego na świecie producenta oprogramowania – a null (czyli informatyczne „zero”) to mniej niż micro. Nullsoft odpowiada za stworzenie kilku…

Wrz
20

NSV

NSV Nullsoft Streaming Video (NSV) to kontener multimedialny zaprojektowany do przesyłania strumienia wideo poprzez internet. NSV został opracowany przez firmę Nullsoft, która stworzyła również Winampa. Aktualnie jako kodek dźwięku wykorzystywany jest format MP3 i AAC, a jako kodek obrazu VP3, VP5 lub VP6.…

Wrz
20

Media strumieniowe

Media strumieniowe Media strumieniowe to technika dostarczania informacji multimedialnej na życzenie. Najpopularniejsze media strumieniowe opierają się na transmisji skompresowanych danych multimedialnych poprzez Internet. Nie należy mylić mediów strumieniowych z multimedialnymi formatami plików (AVI). Najpopularniejsze dane przesyłane w postaci mediów strumieniowych to dźwięk (radio…

Wrz
20

PeerCast

PeerCast PeerCast to program typu open source wspomagający rozgłaszanie mediów strumieniowych w sieci. PeerCast używa technologii peer to peer by zminimalizować konieczne pasmo upload dla nadawcy radia internetowego. edit

Wrz
20

ZAiKS

ZAiKS Stowarzyszenie Autorów „ZAiKS” — polska organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi twórców. Skrót ZAiKS w nazwie pochodzi od nazwy Związek Autorów i Kompozytorów Scenicznych. Jednym z założycieli był Julian Tuwim. Decyzją Ministra Kultury 1 lutego 1995 wydano stowarzyszeniu zezwolenie na zbiorowe zarządzanie prawami…

Wrz
19

Nowe

Nowe eshoutcast od Dzisiaj edit

Ściągnij – Download

Ostatnio dodany – Program

Icon

tuneseek 879.71 KB 74 downloads

...

Ostatnidodany – skrypty

Icon

grafika reklama strony 215.95 KB 17 downloads

Grafika reklamowa strony www.eshoutcast.info. Jeśli chcesz wspierać stronę w tym...